Samenwerkende technische fondsen stimuleren werkplekleren

Zes technische O&O-fondsen stimuleren hun aangesloten bedrijven om meer aandacht te besteden aan werkplekleren, een vorm van informeel leren tijdens het werk en op de werkplek. Ruim zeventig bedrijven werden hierbij begeleid, waarbij leercultuur, inwerken/ onboarding, leren van elkaar en kennisoverdracht de belangrijkste thema’s zijn. Op 25 november vond een spraakmakend online evenement plaats naar aanleiding van deze ervaringen en leer je hoe je werkplekleren toepast in een bedrijf.

Om werkplekleren een goede slagingskans te geven helpt een cultuur waarin ruimte is voor leren, experimenteren en praten over het werk. Leidinggeven, op de juiste manier feedbackgeven en samenwerken zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Met Werkplekleren verander je zo een gewone werkplek in een werkplek waar mensen elke dag leren en medewerkers uitblinken in hun vak. De technische O&O-fondsen hebben adviseurs om bedrijven op weg te helpen en om een ontwikkelcultuur te stimuleren, dus neem vooral contact op of kijk op www.werkpleklerenindetechniek.nl.

BK6 werd ingezet om deze fondsen én bedrijven in de technische installatiebranche te faciliteren. Daarnaast ontwikkelt en implementeert BK6 ook zelf vormen van werkplekleren en ontwikkelcultuur bij uiteenlopende technische bedrijven. Recent zijn introductietrajecten ontwikkeld en een opleidingstraject inclusief opleidingshuis voor een mechatronisch hightech productiebedrijf.

 

Archief