advies & projecten

Voor werknemers is de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt van belang en vooral wat dat gaat betekenen voor hen. Kansen en bedreigingen voor de organisatie hebben directe invloed op wat er wordt verwacht van individuele werknemers. Een duidelijk functiehuis en ontwikkelingsmodel biedt perspectief en houvast. Maar ook aandacht van het management bij successen zoals bij het behalen van een diploma of certificaat is belangrijk, evenals het duidelijk maken van wat de consequenties kunnen zijn als werknemers zich niet (willen) ontwikkelen.

BK6 wordt door opdrachtgevers als adviseur of interim-/projectmanager ingezet om vanuit strategische doelen plannen te maken (en uit te voeren) die gericht zijn op de ontwikkeling en inzetbaarheid van mensen.

Voorbeelden van advies en projecten:

  • Formuleren en implementeren van missie, visie, strategie
  • Opstellen functieprofielen en een functiehuis
  • Structureren gesprekscycli (ontwikkelings-, feedback- en functioneringsgesprekken)
  • Trainen gespreksvoering
  • Opstellen structuur voor ontwikkelen, opleiden en inzetbaarheid
  • Opstellen ontwikkelingsplannen voor bedrijven en werknemers
  • Opstellen en structureren van processen, procedures en werkinstructies
  • Inkopen, organiseren en financieren van opleidingen, trainingen en cursussen
  • Organiseren Erkenning Verworven Competenties (EVC) in bedrijven en branches
  • Organiseren en begeleiden stages en werkprojecten voor studenten, leerlingen en werkzoekenden
investeren in de ontwikkeling van bedrijf en medewerkers: 6 tips PDF
model voor werkplekgericht opleiden PDF
workshop of adviestraject ontwikkelen van uw medewerkers en organisatie PDF
workshop begeleiden en beoordelen voor praktijkopleiders PDF
gesprekstraining voor leidinggevenden PDF

 

innovatie & onderzoek