innovatie & onderzoek

De maatschappij verandert, evenals wij zelf. Dat betekent ook dat organisaties, het onderwijs, de manier van leren en alle mensen die daarmee te maken hebben in beweging zijn. Voor uiteenlopende opdrachtgevers wordt BK6 ingezet om nieuwe methodieken te ontwikkelen en onderzoek te doen op het gebied van sociale innovatie, communicatie, samenwerken, loopbaaninstrumenten, persoonlijke- en groepsontwikkeling, inzetbaarheid, werken en leren:

 • Vormgeven van sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, werkplekleren en ontwikkelcultuur binnen technische bedrijven en branches
 • Ontwikkelen van nieuwe vormen van gesprekscycli (functionerings- en ontwikkelgesprekken) en 'zinvolle dialoog'
 • Experimenteren met en onderzoeken van samenwerken in een community of practice (CoP)
 • Ontwikkelen van concepten voor samenwerken in de bouwkolom en een kenniscentrum voor comfortabel, duurzaam en veilig wonen
 • Uitvoeren van onderzoek ‘werken naar vermogen’ in de procesindustrie (jobcarving, aanboren 'andere talenten')
 • Uitvoeren van onderzoek naar informeel leren en leren door lager opgeleiden
 • Ontwikkelen van onlinetrainingen en cursussen
 • Ontwikkelen van opleidingsstructuren voor intern opleiden en duurzame inzetbaarheid
 • Opzetten en uitvoeren van onderzoek naar toepassing van EVC in het MKB
 • Ontwikkelen van een digitaal loopbaaninstrument
 • Ontwikkelen van individuele leerrekeningen en leerrechten (innovatieprijs 2002)

 

subsidies & financiering