BK6

BK6 structureert de ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers. Of het nu gaat om het opzetten van een opleidingsstructuur of -programma, een functiehuis, functieprofielen, moderne vormen van functioneringsgesprekken, (nieuwe) vormen van samenwerken, begeleiden van verbeterteams, samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, opleiden en trainen van medewerkers of projectmanagement, BK6 is dé partner voor organisaties die zich willen ontwikkelen en die (nieuwe) werknemers zien als belangrijke factor voor groei en succes.

Visie

In een sterk veranderende en complexer wordende maatschappij waarin steeds meer van organisaties en mensen gevraagd wordt, zorgt BK6 voor advies en inzet van de juiste middelen en mensen om ontwikkelingsdoelen te realiseren. BK6 wil hierin vooroplopen en een duurzame, maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren voor mensen, organisaties en de maatschappij, waarbij talenten en mogelijkheden optimaal worden benut.

Boei, boeien, boeiend

Een boei geeft positie of een obstakel aan op het water en is een hulpmiddel bij het navigeren. Een schipper vaart zijn eigen koers en moet daarbij goed op de boeien letten. BK6 is vergelijkbaar met een boei op onstuimig water: opdrachtgevers van BK6 varen zelf hun koers en BK6 geeft richting om ontwikkelingsdoelen te realiseren. Een boeiend werkveld!

Bram Keuning

Bram Keuning is ruim 20 jaar werkzaam in de industrie, technische bedrijven en bouwsector als adviseur, inspirator, procesbegeleider, trainer, subsidiespecialist, projectleider en projectmanager. Hij is gesprekspartner van directies, HR afdelingen en afdelingsmanagers, maar floreert ook op de werkvloer om met mensen aan de slag te gaan om samen te komen tot verbeteringen, groei en slimmer werken. Bram Keuning werkt samen met een vaste trainingsacteur en binnen een netwerk van uiteenlopende specialisten.

 

Nieuws

Een goed gesprek...

Een goed gesprek op z’n tijd tussen medewerker en leidinggevende is een uitgelezen moment om het met elkaar te hebben over doelen, functioneren en ontwikkelen van zowel de medewerker als de organisatie. De verkregen informatie kan de basis vormen voor het aan- en bijsturen van medewerkers, processen, afdelingen en de organisatie in zijn geheel. Maar ook om medewerkers te stimuleren en inspireren. En daarmee kun je de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit binnen organisaties verhogen.

Lees verder ...

Werkinstructies

Vraag verschillende mensen hoe ze een taart bakken, dan zal je verschillende antwoorden krijgen. In de meeste gevallen is het eindresultaat wel een taart, maar de taarten zullen ten opzichte van elkaar wel verschillen in vorm, smaak, kleur, samenstelling, etc. Is dat erg?

Lees verder ...

Duurzame inzetbaarheid

De wereld om ons heen verandert en we zullen mee moeten veranderen om te kunnen blijven participeren in onze maatschappij. Veranderen gaat vaak ongemerkt en soms met horten en stoten, maar kijk je tien jaar terug, dan zie je wat er allemaal veranderd is. Zo zijn we veel meer online zaken gaan doen, rijden we electrisch en zijn smartphones niet meer weg te denken. Veranderingen hebben ook veel invloed op beroepen en werkzaamheden, dus is het een belangrijke vraag hoe je je werk kan blijven uitoefenen. Met andere woorden, hoe duurzaam inzetbaar ben je als werknemer of professional of, hoe duurzaam inzetbaar is het arbeidspotentieel in je organisatie?

Lees verder ...
Archief...

 

advies & projecten