BK6

BK6 geeft richting en structuur aan de ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers. Uitgangspunt is de stip aan de horizon: wat wil je als organisatie of leidinggevende bereiken, waar wil je naar toe. Wanneer je dat helder hebt, is het zorg om je medewerkers mee te nemen op deze reis. BK6 helpt organisaties in dit proces met het bepalen van missie en visie, interne communicatie, het opzetten van een functiehuis en functieprofielen, moderne vormen van ontwikkelgesprekken, (intern) opleiden, werkplekleren, het begeleiden van verbeterteams en/of projectmanagement.

Visie

In een sterk veranderende en complexer wordende maatschappij waarin steeds meer van organisaties en mensen gevraagd wordt, is het van belang om wendbaar en innovatief te zijn. Benut talenten en mogelijkheden op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze en zorg voor een goed werkklimaat.

Boei, boeien, boeiend

Een boei geeft een positie of obstakel aan op het water en is daarmee een hulpmiddel bij het navigeren. Een schipper vaart zijn eigen koers op basis van de geplande route en de boeien. BK6 is vergelijkbaar met een boei op onstuimig water: opdrachtgevers van BK6 varen zelf hun koers en BK6 geeft richting om ontwikkelingsdoelen te realiseren. Een boeiend werkveld!

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van BK6 zijn actief in de industrie, metaal, bouw, installatie en elektro. Niet alleen hele grote (internationale) bedrijven nemen BK6 in de arm, maar ook het bouw- of installatiebedrijf bij u om de hoek, opleidingsfondsen en kennisinstellingen. Vaak zijn deze relaties van lange duur met wisselende werkterreinen.

Bram Keuning

Bram Keuning is ruim 25 jaar werkzaam als adviseur, inspirator, procesbegeleider, trainer, subsidiespecialist, projectleider en projectmanager. Hij is gesprekspartner van directies, HR afdelingen en afdelingsmanagers, maar floreert ook op de werkvloer om met mensen aan de slag te gaan met opleiden, teamontwikkeling, communicatie en slimmer (samen) werken. Bram Keuning werkt samen met een vaste trainingsacteur en binnen een netwerk van uiteenlopende specialisten.

 

Nieuws

Werkplekleren

Werkplekleren, overal gebeurt het. Inmiddels zijn steeds meer bedrijven bezig met werkplekleren en dat is een mooie ontwikkeling. Maar wat is werkplekleren? En waarom zou je daar meer aandacht aan willen besteden?

Lees verder ...

Training gespreksvoering

Een goed gesprek tussen medewerker en leidinggevende is een uitgelezen moment om het met elkaar te hebben over doelen, functioneren en ontwikkelen van zowel de medewerker als de organisatie. De verkregen informatie vormt de basis voor het aan- en bijsturen van medewerkers, processen, afdelingen en de organisatie in zijn geheel. Een goed gesprek is ook een middel om medewerkers te stimuleren en te inspireren. En daarmee kun je motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit verhogen. Binnenkort vindt weer een training plaats. Hebt u interesse, klik hier voor meer informatie.

Lees verder ...

Samenwerkende technische fondsen stimuleren werkplekleren

Zes technische O&O-fondsen stimuleren hun aangesloten bedrijven om meer aandacht te besteden aan werkplekleren, een vorm van informeel leren tijdens het werk en op de werkplek. Ruim zeventig bedrijven werden hierbij begeleid, waarbij leercultuur, inwerken/ onboarding, leren van elkaar en kennisoverdracht de belangrijkste thema’s zijn. Op 25 november vond een spraakmakend online evenement plaats naar aanleiding van deze ervaringen en leer je hoe je werkplekleren toepast in een bedrijf.

Lees verder ...
Archief...

 

advies & projecten