Werkplekleren

Werkplekleren, overal gebeurt het. Inmiddels zijn steeds meer bedrijven bezig met werkplekleren en dat is een mooie ontwikkeling. Maar wat is werkplekleren?

Werkplekleren is een ruim begrip. Eigenlijk zou je alles wat je leert tijdens het werken al werkplekleren kunnen noemen. Bijvoorbeeld wanneer je een nieuw computerprogramma uitprobeert, als je in gesprek gaat met een ander type klant dan je gewend bent, maar ook wanneer je meekijkt bij een collega of nieuwe werkzaamheden gaat uitvoeren. Deze vorm van 'informeel leren' vindt plaats buiten school, trainingssessies en e-learnings om. Onderzoek wijst uit dat ongeveer 90% van wat we leren informeel is. Dat is deels door 'gewoon' aan het werk te zijn en deels door met elkaar te communiceren over het werk, gestructureerd of ongestructureerd. Er wordt dus heel veel geleerd zonder dat we het direct door hebben. Dit informele leren kun je ook stimuleren, structureren en monitoren. Want het is natuurlijk heel interessant om je medewerkers veel te laten leren, maar ook om te weten wat ze nu wel kennen en kunnen en wat (nog) niet. BK6 heeft al veel organisaties en afdelingen op weg geholpen met werkplekleren en het implementeren van hulpmiddelen zoals werkplekinstructies, gespreksvoering, jobrotation, reflectiemomenten, verbetertrajecten en monitorsystemen.

Wil je meer wil weten over werkplekleren, bekijk dan de inleidende e-learningmodule in oZone of neem contact op met BK6.

 

Archief